Uber เพิ่มฟีเจอร์ใหม่

Uber มีการเพิ่มฟีเจอร์ใหม่ 2 ฟีเจอร์ด้วยกันคือ อันแรกเป็นฟีเจอร์ด้านความปลอดภัย ที่ให้ผู้โดยสารสามารถส่งข้อความแชทหาตำรวจได้ เพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้ในกรณีที่ ไม่อยากโทรหาตำรวจให้คนขับรถได้ยินการสนทนา อีกฟีเจอร์คือการยืนยันตัวตนอีกชั้น ด้วยการให้คนขับและคนนั่งกด PIN ผ่านโทรศัพท์ เพื่อยืนยันว่านั่งรถุฏคันจริง ๆ