FedEx สั่งจอง Tesla Semi รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าของ Tesla จำนวน 20 คัน

Tesla Semi รถบรรทุกพลังงานไฟฟ้าของ Tesla ได้รับความสนใจจากบริษัทอื่นๆมากมาย รายล่าสุดก็ได้แก่ FedEx สั่งจอง Tesla Semi ไป 20 คัน เพื่อนำมาใช้ในการส่งพัสดุของลูกค้า ซึ่งก่อนหน้านี้บริษัทที่สั่งซื้อไปก็ได้แก่ Walmart สั่งซื้อ Tesla Semi ไป 15 คัน, DHL สั่งซื้อไป 10 คัน, PepsiCo สั่งเป็นจำนวนมากถึง 100 คัน และ USPS ลูกค้ารายใหญ่สุดสั่งซื้อไปจำนวน 125 คัน