Lightyear รถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์สุดเจ๋ง

Lightyear เป็นรถยนต์พลังงานแสงอาทิตย์สุดเจ๋งจากบริษัท Startup สัญชาติดัตช์ ซึ่งได้ทำการเปิดตัวไปแล้วเมื่อเดือนที่ผ่านมาในชื่อ Lightyear One จุดเด่นของมันก็คือสามารถวิ่งได้ไกลถึง 804.5 กิโลเมตร ต่อการชาร์จหนึ่งรอบ และสามารถใช้พลังงานด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ แน่นอนว่าในฤดูร้อนที่มีแสงแดดจ้าจะใช้งานได้ดีมาก โดยจะมีแผง Solar Cells อยู่บนหลังคารถเอาไว้ผลิตพลังงานไฟฟ้าสำหรับชาร์จแบตเตอรี่ ซึ่งคาดว่าจะเริ่มวางจำหน่าย 10 คันแรกก่อน ภายในปีหน้าโซนยุโรปและอเมริกา ในราคาประมาณ 4,624,000 บาท และจะตามมาอีก 100 คันในปี 2020