IBM ประกาศร่วมมือกับ Cloudflare เปิดตัวบริการ Cloud Internet Services

ความร่วมมือของ IBM  และ Cloudflare  ทำให้เกิดบริการดีดี Cloud Internet Services ซึ่งเป็นได้ทั้งระบบรักษาความปลอดภัย ไม่ว่าจะเป็น DDoS, บอท, การขโมยข้อมูล เป็นต้น ไปจนถึงช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการได้ด้วย สำหรับผู้ใช้ IBM Cloud สามารถเรียกใช้โซลูชั่นต่างๆ ผ่านแดชบอร์ดได้ง่ายๆเลย สำหรับบริการบางอย่างของ Cloudflare ที่มีเฉพาะ Enterprise Plan ก็สามารถสั่งซื้อผ่านตัวแทน IBM ได้ ที่สำคัญโซลูชั่นของ Cloudflare สามารถดีพลอยได้บนระบบคลาวด์ของ IBM ทุกประเภทอีกด้วย