Sadtopographies รวบรวมสถานที่ชื่อเศร้าๆจาก Google Maps มาให้พวกเราไปเช็คอินกัน

เรื่องนี้มีอยู่จริง เมื่อมีบัญชี Instagram ชื่อว่า Sadtopographies ได้มีการรวบรวมสถานที่ที่มีชื่อเศร้าๆจาก Google Maps เอาไว้มากมาย เพื่อให้พวกเราไปเช็คอินกัน แน่นอนว่าแต่ละสถานที่นั้นมีอยู่จริงๆซะด้วย ใครต้องการพักใจหรือเหนื่อยล้าจากบางเรื่อง ก็สามารถหลบไปเช็คอินยังสถานที่เศร้าๆนั้นได้เลยจ้า