ประกาศเปิดตัวแล้ว ศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ที่สิงคโปร์ โดย Microsoft

Cybercrime Satellite Center

ศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ (Cybercrime Satellite Center) เป็นโครงการของ Microsoft ที่ตั้งใจจะขยายสาขาย่อยให้ครบ 12 สาขา ภายในปีนี้ โดยมีศูนย์ใหญ่อยู่ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาค่ะ ล่าสุดก็ได้มีการประกาศเปิดตัว ศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ ที่ประเทศสิงคโปร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลประเทศสิงคโปร์เป็นอย่างดี โดยเห็นว่าเมื่อมีโครงการนี้แล้ว สิงคโปร์จะปลอดภัยจากภัยคุกคามในโลกออนไลน์มากยิ่งขึ้น

สำหรับศูนย์ต่อต้านอาชญากรรมไซเบอร์ที่ประเทศสิงคโปร์ จะมีพื้นที่การทำงานครอบคลุมประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้, อินเดีย, เกาหลี, ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ โดยหน้าที่อันสำคัญคือ วิเคราะห์ ติดตาม และแบ่งปันข้อมูลที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในโลกออนไลน์กับพันธมิตร และศูนย์เตือนภัยทางคอมพิวเตอร์ต่างๆค่ะ เรียกได้ว่าเป็นความร่วมมือและเป็นโครงการที่ดีมากๆ เพื่อช่วยให้โลกออนไลน์น่าใช้งานมากยิ่งขึ้น โดยไม่ต้องบีบบังคับประชาชนหรือจำกัดสิทธิ์โดยอ้างความปลอดภัยค่ะ