Amazon Canada โดนค่าปรับ 1 ล้านดอลลาร์

Amazon Canada โดนสำนักงานด้านการแข่งขัน (Competition Bureau) ของประเทศแคนาดา ตรวจสอบข้อมูลราคาสินค้าซึ่งพบว่า มีการแสดงราคาก่อนลดไม่เป็นความจริง กล่าวคือแสดงราคาก่อนลดไม่ตรงตามความจริง และแสดงราคาหลังลดที่ทำให้ผู้ซื้อเข้าใจว่าตัวเองได้ส่วนลด ทั้งที่ความเป็นจริงแล้วอาจไม่ได้รับส่วนลดเลยก็เป็นได้

งานนี้ Amazon Canada โดนค่าปรับไป 1 ล้านดอลลาร์ แถมยังต้องจ่ายเพิ่มอีก 1 แสนดอลลาร์ สำหรับค่าสอบสวนการกระทำผิดของทางบริษัทในครั้งนี้ด้วย เนื่องจากการสอบสวนเริ่มมาตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคม 2014 จนถึงพฤษภาคม 2016 เลยทีเดียว