Nokia ขายธุรกิจแผนที่ HERE ให้กลุ่มบริษัทรถยนต์จากเยอรมนี 3 ราย เรียบร้อยแล้ว

HERE

ตอนนี้ Nokia ได้ขายธุรกิจแผนที่ HERE ให้กลุ่มบริษัทรถยนต์จากเยอรมนี 3 ราย ได้แก่ Audi, BMW, Daimler หรือเจ้าของ Mercedes-Benz เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในราคา 2.8 พันล้านยูโร ซึ่งทั้งหมดนี้ต้องการแผนที่ความละเอียดสูงเพื่อนำไปใช้กับรถยนต์อัตโนมัติของค่ายตัวเอง โดยทั้ง 3 บริษัทจะถือหุ้นในอัตราส่วนที่เท่ากันหมด แถม Nokia ยังสามารถขายธุรกิจแผนที่ HERE ให้กับบริษัทอื่นๆได้อีกต่อไปด้วย