Huawei รายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปี เติบโตได้ดี

ปกติแล้ว Huawei จะรายงานผลประกอบการของตัวเองเฉพาะครึ่งปีและประจำปีเท่านั้น เนื่องจากไม่ใช่บริษัทในตลาดหุ้น แต่ล่าสุด Huawei ได้ออกมารายงานผลประกอบการไตรมาสแรกของปี 2019 ว่ามีรายได้รวมเพิ่มขึ้นถึง 39% และมีการส่งมอบสมาร์ทโฟนไปแล้ว 59 ล้านเครื่อง ซึ่งการออกมาประกาศผลประกอบการครั้งนี้ น่าจะเพื่อให้ทราบว่าบริษัทกำลังเติบโตไปได้ด้วยดี ยิ่งปีนี้จะมีการลงทุน 5G ด้วย บริษัทยิ่งมีโอกาสเติบโตสูงขึ้นไปอีกหลายเท่า