Google Map แชร์แผนที่ พร้อมโชว์แบตเหลือ

ฟีเจอร์นี้ใน Google Map  ออกมาเพื่อเป็นการขอความช่วยเหลือ SOS กับผู้ที่ได้รับการแชร์แผนที่จากผู้ส่ง เพราะมันจะแสดง % แบตเตอรี่ที่เหลืออยู่ของผู้ส่งไปถึงผู้รับ โดยจะทดสอบใช้งานในประเทศสหรัฐก่อนเป็นประเทศแรก และจะมีการขยายความสามารถนี้ไปยังประเทศอื่นๆในอนาคตด้วย