Google เพิ่ม Confidential Mode ลงในแอพ iOS, Android แล้ว

Google เพิ่มระบบส่งเมล์แบบเป็นความลับ ด้วยคุณสมบัติ Confidential Mode ผ่านทางแอพ Android และ iOS เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

การใช้งาน Confidential Mode จะทำให้การส่งอีเมล์ออกสามารถกำหนดวันหมดอายุของเมล์ได้ และบังคับไม่ให้ผู้รับเมล์สามารถส่งต่อได้ ไม่สามารถดาวน์โหลดได้ ไม่สามารถปริ้นได้ และสามารถตั้งรหัส ก่อนเปิดอ่านเมล์ได้อีกด้วย ซึ่งทำให้เมล์มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังสามารถใช้อุปกรณ์อื่นๆมาถ่ายรูปได้