Facebook ซื้อหน้าสื่อหนังสือพิมพ์ในอินเดีย 1 หน้าเต็ม เผยแพร่วิธีเช็คข่าวปลอมที่แชร์กันใน WhatsApp

ที่ผ่านมาในอินเดียได้เกิดเหตุการณ์น่าสลดใจขึ้น เนื่องจากมีการฆาตกรรมกันเกิดขึ้นเพราะเชื่อข่าวปลอมใน WhatsApp เรื่องการลักพาตัวเด็ก ทั้งนี้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นอีกหลายครั้งด้วยกัน ทำให้ Facebook อยู่เฉยไม่ได้แล้ว เพราะถือเป็นเรื่องร้ายแรงมากสำหรับข่าวปลอม ดังนั้นจึงได้ซื้อหน้าโฆษณาในหนังสือพิมพ์อินเดีย 1 หน้าเต็มๆ เพื่อใช้เป็นพื้นที่เผยแพร่วิธีการเช็คข่าวปลอมที่แชร์กันใน WhatsApp ไม่ว่าจะเป็นหลักต่างๆที่ใช้ทั่วไปในการเช็คข่าว พร้อมทั้งบอกว่า WhatsApp จะมีฟีเจอร์ตรวจสอบข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับการแชร์ต่อๆ กันมาหรือไม่ ซึ่งฟีเจอร์จะมาภายในสัปดาห์นี้