Blizzard ประกาศยกเลิกลีกการแข่งขันของ Heroes of the Storm

ยังไงกันละเนี่ย อยู่ดีดี Blizzard ก็ออกมาประกาศยกเลิกการจัด Heroes of the Storm Global Championship (HGC) ลีกการแข่งขันอย่างเป็นทางการของ Heroes of the Storm ซึ่งเป็นเกม MOBA ของค่าย งานนี้ส่งผลกระทบท่อผู้เล่น ผู้บรรยายเก และคนผลิตคอนเทนต์เป็นอย่างมาก แถมทางค่ายยังมีแผนลดการพัฒนาตัวเกมลง และย้ายนักพัฒนาไปดูแลเกมอื่นอีกด้วย ก็ไม่รู้ว่างานนี้จะเป็นอย่างไรต่อไป เราคงต้องจับตาดูกันจ้า