Amazon เตรียมขาย Public Cloud ในประเทศจีน

ข่าวออกมาว่าทาง Amazon มีโครงการที่จะขายบริการ Public Cloud ในประเทศจีน ให้กับ Beijing Sinnet Technology ซึ่งเป็น Partner ของทาง Amazon อยู่แล้ว โดยการตัดสินใจขายบริการครั้งนี้เป็นไปตามกฎหมายในประเทศจีน ไม่ได้มีปัญหาทางด้านการบริการใดๆ และทาง Amazon ยังไม่มีโครงการที่จะถอนตัวออกจากประเทศจีน และยังคงให้บริการในประเทศจีนต่อไป