ร่าง พ.ร.บ. แก้ไข ดักฟังก่อนได้โดยไม่ต้องผ่านศาล

ย้อนกลับไป 2 ปีที่แล้ว ที่ร่าง พ.ร.บ. ความมั่นคงทาง Cyber ออกมา เกี่ยวกับการดักจับข้อมูลการใช้งานอินเตอร์เน็ต และระบบ Single Gateway ซึ่งมีกระแสโต้ตอบไปทางด้านต่างๆนาๆ และวันนี้มันกลับมาอีกครั้ง และรุนแรงกว่าเดิมอย่างมาก เพราะว่า พ.ร.บ. ฉบับแก้ไขใหม่ เอื้ออำนาจต่อเจ้าหน้าที่อย่างมาก ในการดักจับข้อมูลโดยไม่ต้องมีหมายศาล หรือไม่ต้องให้ศาลอนุมัติก่อนก็ได้ อะไรจะขนาดนั้น?

มาตรา 35 (3) ได้เพิ่มข้อความว่า “แต่หากจำเป็นเร่งด่วนสามารถดักฟังได้เลย แล้วรายงานให้ศาลทราบภายหลัง” แต่ไม่ได้ระบุว่าเร่งด่วนอย่างไร อ่านฉบับเต็มได้ที่รูปด้านล่าง