บัญชี Twitter ของ Donald Trump ถูกระงับ 11 นาที

อยู่ดีดีบัญชีส่วนตัวของประธานาธิบดีสหรัฐฯ Donald Trump ชื่อบัญชี @realDonaldTrump ก็ถูกระงับเป็นเวลา 11 นาที ซึ่งเป็นบัญชีที่ Trump เล่นเป็นประจำตั้งแต่ก่อนรับตำแหน่งและหลังเข้ารับตำแหน่ง เรื่องนี้ Twitter ชี้แจงหลังทำการตรวจสอบว่าเป็นความผิดพลาดของพนังงานฝ่ายสนับสนุน ซึ่งพนังงานคนนี้มาทำงานที่ Twitter เป็นวันสุดท้ายพอดี ก็ไม่รู้ว่าคำชี้แจงดังกล่าวเป็นเรื่องจริงหรือไม่อย่างไร